Brodering

Vi kan også tilby brodering på sitteunderlaget eller pleddet. Vi må ta forbehold om at logoen ikke er altfor komplisert til å brodere på. Vi kan brodere helt ned til 20 stk. sitteunderlag.